HungerNdThirst krijgt CBF-Erkenning

by | Feb 13, 2019 | nieuws, samenwerking | 0 comments

Het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) geeft deze erkenning aan fondsenwervende organisaties die op een verantwoorde wijze geld inzamelen voor een goed doel. 

Goede doelen met De Erkenning worden jaarlijks door het CBF gecontroleerd en eens in de drie jaar uitgebreid getoetst. 

Hoe wordt je een Erkend Goed Doel?

Om een Erkend Goed Doel te zijn, moet een organisatie aan strenge kwaliteitseisen voldoen. De Erkenning bevestigt dat stichting HungerNdThirst: 

  • Werkt vanuit haalbare doelen en een duidelijk plan van aanpak 
  • Projecten evalueert en controleert op effectiviteit 
  • Zorgvuldig omgaat met inkomsten en uitgaven, door duidelijke regels en verantwoording af te leggen binnen de organisatie en aan het publiek 
  • Zich laat controleren door een accountant en een toezichthouder van het CBF 
  • Klachten serieus neemt en zorgvuldig omgaat met persoonsgegevens