Privacy reglement

Stichting HungerNdThirst houdt, om de ondersteuning zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, een registratie bij van uw gegevens. Op deze registratie is de Wet op de Persoonsgegevens van toepassing.
Deze wet bevat regels met betrekking tot:
– Het doel van de registratie
– De aard van de gegevens die worden geregistreerd
– Het beheer van de gegevens
– De personen die toegang hebben tot die gegevens en het uw inzagerecht.

Al deze zaken zijn in een reglement vastgelegd. Uiteraard gaat Stichting HungerNdThirst zorgvuldig met de gegevens om, daarom is naast de bovengenoemde Wet op Persoonsregistratie, een aantal regels vastgelegd in een privacyreglement.

Onderstaand is het reglement weergegeven:
Behalve Stichting HungerNdThirst, heeft een beperkt aantal andere personen toegang tot de gegevens die in de registratie zijn opgenomen
Dit zijn bijvoorbeeld de leden van het Medisch Advies Raad en onze buddy’s. Al deze personen hebben een geheimhoudingsplicht.

Inzagerecht en verwijdering
U heeft het recht om de gegevens die over u zijn vastgelegd in te zien.
Indien u meent dat gegevens onjuist zijn vastgelegd kunt u Stichting HungerNdThirst verzoeken deze te wijzigen
Alleen gegevens die te maken hebben met de het verzorgen van de 1-op-1 sociale, praktische en mentale ondersteuning worden opgeslagen. Stichting HungerNdThirst houdt géén dossier bij van gesprekken die met buddy’s plaats vinden. Indien u van mening bent dat Stichting HungerNdThirst niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat, kunt u dit, bij Stichting HungerNdThirst kenbaar maken.

Verstrekking Persoonsgegevens aan derden
Persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt ook niet aan naaste familie.
Ook na overlijden worden de gegevens niet openbaar gemaakt
Gegevens worden 10 jaar zodanig gearchiveerd dat alleen een beperkte groep mensen deze gegevens in kan zien.

Welke persoonsgegevens verwerkt Stichting HungerNdThirst?
Om gebruik te maken van onze 1-op-1 ondersteuning dient u zich te registreren. Voor de registratie dient u de volgende gegevens in te vullen:

    • Voornaam, Achternaam, Provincie, Straat en Huisnummer (niet verplicht), Telefoonnummer, Type kanker, Datum van diagnose, Hobby’s (niet verplicht), Email, Talen, Etniciteit, Geboortedatum (niet verplicht), Geslacht, Seksuele oriëntatie

Cookie Policy
Sinds 5 juni 2012 moeten alle websites die cookies gebruiken voldoen aan de nieuwe wet- en regelgeving die op die datum is ingegaan. Deze regelgeving is terug te vinden in artikel 11.7a van de Telecommunicatiewet en heeft betrekking op uw privacy. Omdat wij aan deze regelgeving dienen en wensen te voldoen stellen wij u in deze ‘policy’ op de hoogte van de cookies waarvan wij gebruik maken op onze website. Daarnaast informeren wij u over het begrip cookies in het algemeen, zodat het voor u goed duidelijk is waarover het precies gaat. Mocht u onverhoopt toch nog vragen hebben over cookies en het gebruik hiervan op onze website, dan verzoeken wij u vriendelijk contact met ons op te nemen.

Cookies, wat zijn dat eigenlijk?
Cookies worden op uw computer geplaatst door websites. Bij het bezoeken van een website via uw smartphone of tablet worden de betreffende cookies daar ook op geplaatst. Maar wat zijn cookies nou eigenlijk? Cookies zijn kleine tekstbestanden die door uw browser (het programma waar u internet mee bezoekt, dus bijv. Internet Explorer, Google Chrome, Firefox of Safari) worden opgevraagd en uitgelezen als u een bepaalde website bezoekt. De informatie die in deze tekstbestanden opgenomen wordt is afhankelijk van degene die de gegevens van de cookies aan heeft gemaakt. Als u op een website bijvoorbeeld uw persoonlijke gegevens achterlaat, dan kan er een cookie aangemaakt worden die bij een herhaald bezoek aan deze website automatisch uw gegevens invult. Er wordt dan een cookie op uw computer aangemaakt die deze persoonlijke gegevens bevat. Omdat cookies tekstbestanden zijn, vormen ze niet direct een gevaar voor uw computer. Ze kunnen bijvoorbeeld geen virussen bevatten en cookies hebben geen invloed op het systeem van uw computer. Ze kunnen echter wel privacygevoelige informatie bevatten en dat is dan ook de reden waarom een eigenaar van een website waarop cookies gebruikt worden u hierover dient te informeren. De cookies bevatten vaak een onleesbare computercode. U kunt bij het openen van een dergelijk bestand op uw computer dus vaak niet zien welke informatie er in opgeslagen staat. Deze informatie staat dan vaak weer in de database van de website die u bezoekt.

Verschillen in cookies
Directe- en indirecte cookies
Er zijn twee verschillende soorten cookies, namelijk indirecte en directe cookies. Directe cookies zijn de cookies die door de website die u bezoekt op uw website worden geplaatst. Dit zijn bijvoorbeeld cookies die uw persoonlijke- of inloggegevens onthouden. We noemen deze cookies first- party cookies. Een ander voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld een cookie die wordt aangemaakt om uw artikelen in een winkelwagentje van een webwinkel te onthouden. Indirecte cookies zijn cookies die via de website die u bezoekt door anderen, dus een derde partij, op uw computer worden geplaatst. Een voorbeeld is bijvoorbeeld een programma als Google Analytics, dat het bezoek en gebruik van de website in kaart brengt. De eigenaar van een website kan gebruik maken van een dergelijk programma om bijvoorbeeld te zien hoe vaak zijn website bezocht wordt. Indirecte cookies worden third- party cookies genoemd. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op een computer, telefoon of tablet worden geplaatst. De cookies worden uitgelezen door de browser (o.a. Google Chrome, Internet Explorer, Safari, Firefox) bij het openen van een internetpagina. De maker van een cookie bepaalt wat hij in het betreffende cookie aan tekstbestanden plaatst. Zolang u als gebruiker geen persoonsgegevens invult op de door u bezochte site, kan het cookie deze informatie ook niet bevatten. Er bestaan directe en indirecte cookies, ook wel first- en third- party cookies genoemd. Cookies zijn in principe niet gevaarlijk; het zijn geen computerprogramma’s en ze kunnen niet worden gebruikt om computervirussen te verspreiden.

De looptijd van een cookie
Cookies hebben een verschillende looptijd. Sommige cookies worden direct na het afsluiten van een website van uw computer verwijderd. Andere cookies hebben een langere looptijd. De ‘levensduur’ van een cookie wordt bepaald door de maker ervan. Cookies kunnen dus meerdere jaren op uw computer blijven staan als u deze niet verwijdert. Mocht u informatie wensen over het verwijderen van cookies, dan kunt u hiervoor het internet raadplegen. Er valt hier genoeg informatie over te vinden.

Tracking cookies
Tracking cookies zijn eigenlijk de cookies die het meeste inbreuk op uw privacy maken. Het betreft hier vaak indirecte cookies, oftewel third- party cookies. Deze cookies volgen u op meerdere
websites op het internet en bouwen zo een profiel van u op, wat ingezet kan worden bij bijvoorbeeld het weergeven van advertenties. Misschien is het u wel eens opgevallen dat u op Google iets heeft gezocht en dat u vervolgens bij een bezoek aan een andere website advertenties kreeg te zien die gerelateerd waren aan uw zoekopdracht. Dit is een voorbeeld van een tracking cookie.