ATE Cookies ®

De diagnose kanker is een pijnlijke ervaring. Mensen met kanker (en hun naasten) kunnen een scala aan gevoelens ervaren tijdens hun diagnose, behandeling en na kanker. Gevoelens van woede, verdriet, angst en machteloosheid.

Stichting HungerNdThirst heeft drie pijlers gekozen om de kwaliteit van leven van personen met kanker, na kanker en hun mantelzorgers te verhogen.

Smaak: een gecentraliseerd, geïntegreerd en samenwerkingsplatform over voeding en smaakveranderingen door middel van multidisciplinaire dialoog.

Support: praktische, sociale en mentale één op één ondersteuning aan personen met kanker, na kanker en hun mantelzorgers.

Mobiliteit: fysiotherapeutische behandeling door middel van onze mobiliteitsprogramma.

Momenteel zijn we bezig met Smaak (smaakverandering) en verwachten in 2018 Support en Mobiliteit uit te rollen. Op deze manier kunnen wij mensen met kanker ondersteuning bieden op het gebied van voeding en smaakverandering, sociale, praktische en mentale support via een buddy systeem en ondersteuning op het gebied van fysiotherapeutische zorg.

In 2016 kregen volgens de meeste recente schatting van IKNL 108.400 mensen kanker, 2500 meer dan in 2015 (2,4%). De meeste voorkomende soort kanker in Nederland is in 2016 huidkanker met 15.800 nieuwe gevallen, gevolgd door darmkanker (15.400). Na darmkanker komen in 2016 borstkanker (14.600), longkanker (12.200) en prostaatkanker (11.100) (Bron: IKNL).

Onze Missie

Aandacht voor de smaakbeleving en smaakverstoring bij oncologische patiënten vergroten, uitgaande van gezonde en aantrekkelijke voeding.

Voorzien in gratis één-op-één praktische, sociale en mentale ondersteuning aan personen met kanker, na kanker en hun mantelzorgers.

Fysiotherapie behandelingen toegankelijk maken voor patiënten die lijden aan kanker,  omdat lichamelijke activiteit en positief effect heeft op de gezondheid parameters, het verloop en sterfte bij chronische ziekten.

Onze Visie
Sociale, praktische en mentale ondersteuning, afgestemd op elk individu, is mogelijk. Een samenleving die een zo hoog mogelijke ‘Quality of Life’ voor een ieder nastreeft, blijft sterk overeind staan.

Waarden
Vertrouwelijk en niet-veroordelend.

ANBI_zk_FC_standaard

CBF Erkend Goed Doel

 

Privacy Policy