Uw geld

Jaarverslagen

Nog niet beschikbaar.

Stichting HungerNdThirst

Financiële Overzicht 2016 & Prognose 2017

 

Verwachte inkomsten  Verwachte Inkomsten 2017 Inkomsten 2016
Crowd funding                                             –
                                            –
Donaties

bedrijven

privé

 

 

                                          20.000

                                           5.000

 

                                            1.800

                                            102,49

Fondsen / Stichtingen                                            –                                              2.000
HungerNdThirst artikelen                                            –                                              –
Resultaat                                          25.000                                            3.902,49

 

Verwachte uitgaven Verwachte uitgaven 2017 Uitgaven 2016
Organisatie

Kantoor 120m2 – Amsterdam

Kantoorbenodigheden (o.a. laptops, all-in-one printer)

telefoon/internet

porti en verzendkosten

druk- en kopieerkosten

vakliteratuur

representatie en pr

externe adviseurs /Webinars

verzekeringen

bankkosten

overige organisatiekosten

 

                                           –      

 

2.500

1.500

500

3.500

100

1.500

2.500

1.000

50

2.500

                                            –

 

628

706,72

191,73

1.336,32

573,24

Uitvoering

Smaaksturing (tastings, Sweet Treats)

Overige

 

10.000

5.000

 

269,78-

HungerNdThirst artikelen                                          1.000
Ontwikkelen van Website* en App.* Social Media support                                          2.000
Resultaat                                        33.650                                            3.705,79
Balans 2016 Inkomsten
                                           3.902,49
Uitgaven
                                           3.705,79
Overschot
                                           196,70

 

Staat van Baten en Lasten
Werkelijk
01juli2016 – 30juni2017
Begroting
01juli2016 – 30juni2017
Resultaat

Het resultaat van boekjaar 2016 van €196.70 wordt volledig toegevoegd aan het stichtingsvermogen.

Doelstellingespercentage baten
Besteding aan doelstelling/totale baten       80.27%

Beheer en administratie
Percentage beheer en administratie              14.68%

Baten
Baten uit eigen fondsenwerving 3902.49
Baten uit acties van derden
3902.49
Som der baten
Lasten
Kosten doelstelling 3132.55
Kosten werving baten
Kosten beheer en administratie 573.24
Som der lasten 3705.79
Resultaat voor belastingen
Belastingen
Resultaat
Toevoeging aan:
Algemene reserve 196.70

 

Het bestuur ontvangt in 2016:

  • geen vergoeding
  • geen onkostenvergoeding