Stichting HungerNdThirst wil een betrouwbare partner zijn voor (ex)kankerpatiënten, mantelzorgers, ziekenhuizen, huisartsen en een iedereen wiens leven is geraakt door kanker. Stichting HungerNdThirst is aangemerkt door de Belastingdienst als een Algemeen Nut Beogende Instelling  en is door het CBF erkend als Goed Doel.

ANBI_zk_FC_standaardCBF Erkend Goed Doel ECPC